Tủ Gỗ Rẻ Đẹp

Sắp xếp

43% off

Tủ Di Động Gỗ TDDG01.jpg

Tủ Di Động Gỗ TDDG01

( Còn 500 sản phẩm )

Giá bán 599.000 vnđ

Kích thước (mm): 400x500x600 (Rộng x Sâu x Cao)

Chất liệu: Gõ Công Nghiệp An Cường

Tình trạng: Sản phẩm đã qua sử dụng. Mới 80%.

Mua nhanh Cho vào giỏ

53% off

Tủ Di Động Gỗ TDDG03.jpg

Tủ Di Động Gỗ TDDG03

( Còn 3 sản phẩm )

Giá bán 500.000 vnđ

Kích thước (mm): 450x480x650 (Rộng x sâu x cao)

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ melamine

Tình trạng: Sản phẩm đã qua sử dụng. Còn tốt

Mua nhanh Cho vào giỏ

56% off

THSC01.jpg

Tủ Hồ Sơ Cao THSC01

( Còn 10 sản phẩm )

Giá bán 2.000.000 vnđ

Kích thước (mm): 1150x400x2160 (rộng x sâu x cao)

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp An Cường

Tình trạng: Sản phẩm đã qua sử dụng. Mới 90%.

Mua nhanh Cho vào giỏ

56% off

Tủ Hồ Sơ Cao THSC05.jpg

Tủ Hồ Sơ Cao THSC05

( Còn 1 sản phẩm )

Giá bán 1.999.000 vnđ

Kích thước (mm): 800 x 400 x 2000 (Rộng x Sâu x Cao)

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp An Cường

Tình trạng: Sản phẩm đã qua sử dụng. Mới 80%.

Mua nhanh Cho vào giỏ

37% off

Tủ Hồ Sơ Cao THSC09.jpg

Tủ Hồ Sơ Cao THSC09

( Còn 1 sản phẩm )

Giá bán 1.900.000 vnđ

Kích thước (mm): 600x600x2000 (Rộng x Sâu x Cao)

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp An Cường

Tình trạng: Sản phẩm đã qua sử dụng. Mới 90%.

Mua nhanh Cho vào giỏ

69% off

Tủ Hồ Sơ Thấp THST01

Tủ Hồ Sơ Thấp THST01

( Còn 500 sản phẩm )

Giá bán 399.000 vnđ

Kích thước (mm): 700 x 400 x 700 (Rộng x Sâu x Cao)

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp An Cường

Tình trạng: Sản phẩm đã qua sử dụng. Mới 80%, Mua Nhiều Giá Sỉ

Mua nhanh Cho vào giỏ

55% off

THST02.jpg

Tủ Hồ Sơ Thấp THST02

( Còn 50 sản phẩm )

Giá bán 700.000 vnđ

Kích thước (mm): 800x400x750 (Rộng x Sâu x Cao)

Chất liệu: Gõ Công Nghiệp An Cường

Tình trạng: Mới 80%, Mua Nhiều Giá Sỉ

Mua nhanh Cho vào giỏ

47% off

THST03.jpg

Tủ Hồ Sơ Thấp THST03

( Còn 500 sản phẩm )

Giá bán 849.000 vnđ

Kích thước (mm): 800x400x850 (Rộng x Sâu x Cao)

Chất liệu: Gõ Công Nghiệp An Cường

Tình trạng: Sản phẩm đã qua sử dụng. Mới 80%, Mua Nhiều Giá Sỉ

Mua nhanh Cho vào giỏ

60% off

Tủ Hồ Sơ Thấp THST04.jpg

Tủ Hồ Sơ Thấp THST04

( Còn 10 sản phẩm )

Giá bán 399.000 vnđ

Kích thước (mm): 450x400x750 (Rộng x Sâu x Cao)

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp An Cường

Tình trạng: Sản phẩm đã qua sử dụng. Mới 80%, Mua Nhiều Giá Sỉ

Mua nhanh Cho vào giỏ

52% off

Tủ Hồ Sơ Thấp THST06.jpg

Tủ Hồ Sơ Thấp THST06

( Còn 10 sản phẩm )

Giá bán 1.200.000 vnđ

Kích thước (mm): 800x400x1250 (Rộng x Sâu x Cao)

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp An Cường

Tình trạng: Sản phẩm đã qua sử dụng. Mới 80%, Mua Nhiều Giá Sỉ

Mua nhanh Cho vào giỏ

52% off

Tủ Hồ Sơ Thấp THST08.jpg

Tủ Hồ Sơ Thấp THST08

( Còn 1 sản phẩm )

Giá bán 1.700.000 vnđ

Kích thước (mm): 1750x400x1250 (Rộng x Sâu x Cao)

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp An Cường

Tình trạng: Sản phẩm đã qua sử dụng. Mới 80%.

Mua nhanh Cho vào giỏ

34% off

Tủ Hồ Sơ Thấp THST09.jpg

Tủ Hồ Sơ Thấp THST09

( Còn 12 sản phẩm )

Giá bán 999.000 vnđ

Kích thước (mm): 800x400x850 (Rộng x Sâu x Cao)

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp An Cường

Tình trạng: Sản phẩm đã qua sử dụng. Mới 70-80%.

Mua nhanh Cho vào giỏ

34% off

Tủ Hồ Sơ Thấp THST10-10.jpg

Tủ hồ sơ thấp THST10

( Còn 20 sản phẩm )

Giá bán 999.000 vnđ

Kích thước (mm): 800x400x850 (Rộng x Sâu x Cao)

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp An Cường

Tình trạng: Sản phẩm đã qua sử dụng. Mới 80%.

Mua nhanh Cho vào giỏ

63% off

Tủ Hồ Sơ Thấp THST11.jpg

Tủ Hồ Sơ Thấp THST11

( Còn 50 sản phẩm )

Giá bán 299.000 vnđ

Kích thước (mm): 450 x 400 x 750 (Rộng x Sâu x Cao)

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp An Cường

Tình trạng: Sản phầm đã qua sử dụng. Mới 80%, Mua Nhiều Giá Sỉ

Mua nhanh Cho vào giỏ

61% off

Tủ Hồ Sơ Thấp THST12.jpg

Tủ Hồ Sơ Thấp THST12

( Còn 10 sản phẩm )

Giá bán 999.000 vnđ

Kích thước (mm): 600x300x850 (Rộng x Sâu x Cao)

Chất liệu: Veneer Sơn PU

Tình trạng: Sản phẩm đã qua sử dụng. Mới 80%.

Mua nhanh Cho vào giỏ

57% off

Tủ Hồ Sơ Thấp THST13.jpg

Tủ Hồ Sơ Thấp THST13

( Còn 10 sản phẩm )

Giá bán 1.399.000 vnđ

Kích thước (mm): 800x400x850 (Rộng x Sâu x Cao)

Chất liệu: Veneer Sơn PU

Tình trạng: Sản phẩm đã qua sử dụng. Mới 80%.

Mua nhanh Cho vào giỏ

56% off

THST14.jpg

Tủ Hồ Sơ Thấp THST14

( Còn 2 sản phẩm )

Giá bán 800.000 vnđ

Kích thước (mm): 900x400x750 (Rộng x sâu x cao)

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp An Cường

Tình trạng: Sản phẩm đã qua sử dụng. Mới 80%.

Mua nhanh Cho vào giỏ

45% off

Tủ Hồ Sơ Thấp THST15.jpg

Tủ Hồ Sơ Thấp THST15

( Còn 5 sản phẩm )

Giá bán 999.000 vnđ

Kích thước (mm): 800x400x850 (Rộng x Sâu x Cao)

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ melamine

Tình trạng: Sản phẩm đã qua sử dụng. Mới 80%.

Mua nhanh Cho vào giỏ

Sản phẩm có sẵn

56% off

THST14.jpg

Tủ Hồ Sơ Thấp THST14

( Còn 2 sản phẩm )

Giá bán 800.000 vnđ

Kích thước (mm): 900x400x750 (Rộng x sâu x cao)

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp An Cường

Tình trạng: Sản phẩm đã qua sử dụng. Mới 80%.

Mua nhanh Cho vào giỏ

81% off

BG01.jpg

Bàn Gấp Cantin BG01

( Còn 10 sản phẩm )

Giá bán 199.000 vnđ

Kích thước (mm): 1000x600x750 (Rộng x Sâu x Cao)

Chất liệu: Chân Mạ và Mặt Composit

Tình trạng: Hàng TL, còn tốt, giao nhanh

Mua nhanh Cho vào giỏ

51% off

Bàn Làm Việc Chân Sắt BLVCS06.jpg

Bàn Làm Việc Chân Sắt BLVCS06

( Còn 20 sản phẩm )

Giá bán 999.000 vnđ

Kích thước (mm): 1200 x 600 x 750 (Rộng x Sâu x Cao)

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp An Cường

Tình trạng: Mới 70%

Mua nhanh Cho vào giỏ

Hỗ trợ trực tuyến

.
.
.
.